Jak ustalić staż pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu i nagroda jubileuszowa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

3.04.2023 zawarliśmy umowę o pracę pomiędzy ośrodkiem szkolno-wychowawczym a pracownikiem na stanowisku kierowca. Pracownik dostarczył świadectwo pracy za okres 19.12.2007 - 28.06.2014, zaświadczenie z ZUS o wypłaconych zasiłkach/świadczeniach za okres po ustaniu ubezpieczenia: - zasiłek chorobowy za okres 29.06.2014 - 27.11.2014 i świadczenie rehabilitacyjne za okres 28.11.2014- 22.11.2015 oraz zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania świadczenia: renta szkoleniowa za okres 23.11.2015 - 22.05.2016.

Czy okresy pobierania zasiłków oraz renty, o których mowa powyżej należy doliczyć do stażu pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu i nagroda jubileuszowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX