Jak ustalić różnice kursowe, gdy zapłatę otrzymuje agencja, która następnie przelewa wynagrodzenie na konto podatnika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach podatku liniowego, świadczy w Polsce oraz w różnych krajach europejskich usługi artystyczno-rozrywkowe. Ewidencja księgowa prowadzona jest w formie PKPiR. W celu koordynacji swoich działań, podatnik korzysta z usług agencji artystycznej z siedzibą w Niemczech. Agencja w ramach swoich obowiązków m.in.: wystawia w imieniu podatnika faktury sprzedaży (na nazwisko i firmę podatnika), dokonuje w imieniu podatnika zakupu noclegów, biletów lotniczych, biletów na przejazd koleją, itp. (faktury na nazwisko i firmę podatnika). Faktury sprzedaży są wystawiane w walucie kraju odbiorcy (euro, funty, forinty), faktury zakupu najczęściej występują w euro. Wpływ płatności z tytułu wystawionych faktur sprzedaży dokonywana jest na rachunek bankowy agencji w banku w Niemczech prowadzony w euro. Jednocześnie z tego rachunku dokonywane są płatności za zrealizowane przez agencję w imieniu podatnika zakupy. Okresowo podatnik otrzymuje z agencji rozliczenie/zestawienie zapłaconych przez klientów na konto agencji faktur sprzedaży oraz zapłaconych przez agencję faktur zakupu. Kwotę salda takiego wyliczenia agencja przelewa na rachunek bankowy podatnika prowadzony w banku w Polsce prowadzony w euro.

Czy powstaje w tym wypadku obowiązek ujmowanie różnic kursowych dla sprzedaży i zakupów?

Czy różnice kursowe powstają dla sprzedaży i zakupów w momencie zapłaty przychodu przez klienta na konto agencji (zapłaty wydatku przez Agencję), czy w momencie dokonania przelewu zrealizowanego przez agencję na konto podatnika?

Jakie kursy należy stosować w powyższych przypadkach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX