Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wspólnik wniósł aportem nieruchomość o wartość początkowej 1.000.000 zł, nie będąc jednocześnie w stanie podać czy przedmiot był amortyzowany. Po kilku latach postanowił sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce za 1.000.000 zł.

Co będzie dla niego przychodem, a co kosztem uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 18 PIT?

Jednocześnie spółka sprzedała nieruchomość za 1.000.000 zł.

Co będzie dla niej przychodem, a co kosztem uzyskania tego przychodu?

Wspólnik wniósł aportem nieruchomość o wartość początkowej 1.000.000 zł stwierdzając, iż nieruchomość była całkowicie zamortyzowana. Po kilku latach postanowił sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce za 1.000.000 zł.

Co będzie dla niego przychodem, a co kosztem uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 18 PIT?

Jednocześnie spółka sprzedała nieruchomość za 1.000.000 zł.

Co będzie dla niej przychodem, a co kosztem uzyskania tego przychodu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?