Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2017 r.

PYTANIE

Dwie osoby fizyczne zawiązały w 2015 r. zawarły umowę spółki cywilnej wnosząc wkłady po 5000 zł. W 2015 r. i 2016 r. opodatkowane były ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W 2017 r. wybrały opodatkowanie liniowym podatkiem dochodowym w oparciu o PKPiR. We wrześniu 2017 r. do spółki przystąpił kolejny wspólnik, a następnie jeden z założycieli wystąpił z niej. Umownie wspólnicy zgodnie z art. 871 k.c. ustalili, że występujący wspólnik otrzyma kwotę 100.000 zł. Wspólnicy od początku trwania spółki nie dokonywali żadnych wypłat z zysku - odprowadzany był jedynie podatek dochodowy w należnej wysokości oraz składki ZUS, reszta zysku została w całości reinwestowana (zakup gruntu). W 2017 r. dochód (podatkowy) przypadający na występującego wspólnika wyniósł ok. 50.000 zł.

Na jakiej podstawie ustalić dochód na potrzeby art. 14 ust. 3 pkt 11 u.p.d.o.f. za lata 2015-16, kiedy to wspólnicy byli opodatkowani ryczałtem?

Czy za wszystkie lata "kosztami" na cele stosowania tego przepisu są nakłady inwestycyjne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację