Jak ustalić przychód u podatnika świadczącego usługi turystyki opodatkowanych według procedury VAT marża?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakiej wysokości należy wykazać w poszczególnych miesiącach przychód z tytułu świadczonych usług turystki, do których stosuje się procedurę marży w VAT, jeśli VAT rozliczany jest kwartalnie i marżę (marża jako suma pojedynczych marż - dodatnich i ujemnych na poszczególnych usługach turystyki wykonanych w danym okresie rozliczeniowym), podstawę opodatkowania oraz kwotę VAT należnego pomniejszającego przychód można określić dopiero po zakończeniu danego kwartału?

Czy przychód uzyskany w danym miesiącu należy w takiej sytuacji wykazać w kwocie brutto, a dopiero w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego dla VAT, kiedy będzie określona kwota VAT należnego należy przychód uzyskany łącznie w danym kwartale skorygować o kwotę tego podatku, czy należy dokonać takiego pomniejszenia w innym momencie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX