Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka będzie wartość kosztów uzyskania przychodów ze zbycia składnika majątku trwałego, który podatnik wykorzystywał w prowadzonej działalności opodatkowanej wg norm szacunkowych po przejściu od roku 2016 na zasady rozliczania dochodu wg zasad jak dla działalności gospodarczej?

Czy w przypadku kiedy nie dokonywano od tego środka odpisów amortyzacyjnych (z uwagi na rozliczanie wg norm szacunkowych) będzie to cena nabycia, czy też należy uwzględnić odpisy amortyzacyjne pomimo tego, że nie były one kosztem uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację