Jak ustalić przekroczenie kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez nowozatrudnionego... - OpenLEX

Jak ustalić przekroczenie kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez nowozatrudnionego pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca ma prawo wymagać od pracownika rozpoczynającego pracę w ciągu roku kalendarzowego (np. w czerwcu, czy lipcu), aby złożył mu oświadczenie o podstawie składek ZUS osiągniętej do momentu zatrudnienia u niego, tak, aby mieć podstawę do stwierdzenia, czy nie doszło do przekroczenia górnej granicy podstawy wymiaru składek ZUS lub kiedy dojdzie do tego przekroczenia w przyszłości, po doliczeniu wynagrodzenia osiąganego już u tego pracodawcy? Czy takie oświadczenie może być elementem standardowego zestawu dokumentów, jaką pracownik otrzymuje do wypełnienia po przyjęciu się do pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX