Jak ustalić podstawę składki zdrowotnej dla osób współpracujących od 1.07.2022 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przepis art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dodał w art. 81 ust. 2ya. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz osobami, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, stanowi kwota odpowiadająca 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego."

Czy w związku z tym, że ustawa wchodzi z dniem 1.07.2022 podstawą składki zdrowotnej dla osób współpracujących będzie kwota 4665,78 w RCA za czerwiec 2022 r. (płatność składki do 20 lipca) czy dopiero za lipiec 2022 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX