Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka wynajmuje teren na którym poczyniła prace remontowo-budowlane, jak również powstały tam środki trwałe (np. ogrodzenie terenu, kontener biurowy). Prace wykonywała firma, która wystawiła fakturę na najemcę (300.000 zł). Umowa wynajmu jest zawarta na 10 lat. Po tym okresie przedmiot najmu w całości przechodzi na wynajmującego. Umowa z wynajmującym stanowi, że koszty poniesione na wszystkie powyższe nakłady będą rozliczane w czynszu za wynajem w następujący sposób: wynajmujący będzie wystawiał miesięczną fakturę za czynsz - 4000 zł (przez okres trwania umowy - 10 lat) z czego najemca zapłaci mu 1000 zł przelewem, a pozostałe 3000 zł będzie potrącane z jego należnościami z tytułu poniesionych przez niego nakładów.

Jak prawidłowo zaksięgować fakturę za poniesione nakłady?

Czy trzeba tą fakturę refakturować na Wynajmującego?

Jak rozliczyć podatek od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?