Jak ustalić podstawę opodatkowania u prosumenta z tytułu rozliczenia wytworzonej energii elektrycznej w instalacji OZE?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czynny podatnik VAT zawarł umowę z dostawcą energii Tauron (net-billing). Została zamontowana instalacja fotowoltaiczna spełniająca wymogi mikroinstalacji. Przez mikroinstalację rozumie się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW. W jaki sposób należy rozliczyć depozyt prosumencki pomniejszający wartość faktury do zapłaty za dany okres rozliczeniowy? Czy kwota rozliczonego depozytu prosumenckiego jest przychodem, który podlega opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX