Jak ustalić podstawę opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków jeżeli podmiot jest spółką komandytową posiadającą udziały w innych spółkach komandytowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot A jest spółką komandytową i posiada udziały w innych spółkach komandytowych: 25% udziałów w podmiocie B, 10% w podmiocie C i 30% w podmiocie D. Podmiot A jest właścicielem budynków o wartości 12 mln zł (z tego wynajmowane jest 6% powierzchni), podmiot B posiada budynki o wartości 13 mln zł (wynajmowane jest 40%), podmiot C posiada budynki o wartości 11 mln zł (wynajmowane jest 10%) i podmiot D posiada budynki o wartości 8 mln zł - których nie wynajmuje.

1. Jeżeli podmiot A spełnia warunki do wyliczania podatku od budynków, to w jaki sposób art. 24b ust. 10 u.p.d.o.p. ma wpływ na wysokość podatku który oblicza podmiot A? Czy każdej ze spółek (A,B,C i D) przysługuje możliwość pomniejszenia o kwotę 10 mln złotych?

2. Czy gdyby podmiot A był właścicielem budynków o wartości 7 mln zł, to wartość budynków w podmiocie B i D byłaby brana pod uwagę do wyliczania podatku od budynków w podmiocie A? Jeśli tak, to jaka wartość budynków B i D byłaby brana pod uwagę (czy cała wartość budynków czy liczona procentem udziałów)?

3. Proszę o przedstawienie jak powinno wyglądać wyliczenie do podatku od budynków w każdym z podmiotów A,B,C,D?

4. Podatek od budynków ustalamy miesięcznie ale podatek CIT jest wyliczany i płacony narastająco. Czyli może się zdarzyć że spółka w którymś miesiącu nie będzie miała podatku dochodowego do zapłaty, choć narastająco wartość już zapłaconego podatku CIT będzie znacząco przekraczać podatek od powierzchni budynków, np. miesięczny podatek od budynków to 500,00 PLN za cały rok byłoby 6 tys PLN a Spółka zapłaciła narastająco 7 mln PLN podatku dochodowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX