Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2014 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna zamierzała kupić lokal mieszkalny. W tym celu podpisała umowę przedwstępną z deweloperem, w której określono m.in. przedmiot zakupu. Osoba zaciągnęła kredyt na zakup lokalu i wpłaciła należne raty. Od momentu wykorzystania kredytu spłacała odsetki od kredytu. Przy podpisaniu aktu notarialnego okazało się, że lokal nie spełnia warunków określonych w umowie, w związku z czym nie doszło do podpisania umowy i strony odstąpiły od jej zawarcia. Deweloper z własnej woli wypłacił zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Wypłacone zadośćuczynienie miało pokryć koszty jakie osoba fizyczna poniosła w związku z zakupem i dochodzeniem zadośćuczynienia (np. zapłacone odsetki, koszty prawnicze, itp.).

Czy wartość otrzymanego zadośćuczynienia nieotrzymanego na podstawie wyroku sądowego należy pomniejszyć o wydatki poniesione w związku ze zdarzeniem w wyniku którego zostało wypłacone odszkodowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?