Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kupień Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma nie dokonała wpisu do KRS, jest właścicielem nieruchomości położonej na terenie miasta. Decyzją starosta orzekł o nabyciu z dniem 1 stycznia 2016 r. przez skarb państwa nieodpłatnie z mocy prawa mienia pozostałego po wykreślonym z KRS podmiocie tj. nieruchomości.

Kto od 1 stycznia 2016 r. jest płatnikiem podatku od ww. nieruchomości, starosta odpowiedni ze względu na położenie nieruchomości, czy starosta odpowiedni ze względu na miejsce zarejestrowania spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?