Jak ustalić okres przebywania w Polsce obywatela Ukrainy, który posiada paszport biometryczny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 24 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zlecamy czynność obywatelowi Ukrainy na umowę zlecenie oraz na oświadczenie o pozwoleniu na pracę z Urzędu Pracy. Zleceniobiorca przebywał w Polsce na podstawie paszportu biometrycznego od 23.09.2019 do 20.12.2019 r. W przyszłym roku chce do nas wrócić również na podstawie paszportu biometrycznego.

Kiedy może przyjechać do Polski na kolejne 3 miesiące?

Czy musi odczekać 3 miesiące, czy z nowym rokiem kalendarzowym, już w styczniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX