Jak ustalić odpłatność za DPS, gdy mieszkanka otrzymała wyrównanie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do... - OpenLEX

Jak ustalić odpłatność za DPS, gdy mieszkanka otrzymała wyrównanie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji za okres styczeń-czerwiec?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba przebywa w domu pomocy społecznej od lipca 2020 r., posiada prawo do renty. Od jej dochodu (tj. renty) naliczona jest odpłatność za pobyt w DPS, tj. 70% dochodu.

1) W związku z waloryzacją renty w miesiącu marcu, od kwietnia została zmieniona kwota odpłatności. W miesiącu czerwcu 2022 r. otrzymaliśmy decyzję z ZUS o przyznaniu prawa do świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł miesięcznie, począwszy od stycznia 2022 r. Mieszkanka DPS otrzyma wyrównanie powyższego świadczenia za okres styczeń-czerwiec w łącznej wysokości 3.000 zł.

Jak należy ustalić odpłatność za DPS, tj. 70% dochodu: czy dodając 500 zł do dochodu osoby z każdego miesiąca czy wyliczyć 70% od łącznej kwoty wyrównania, tj. od kwoty 3.000 zł?

Wątpliwość budzi fakt, iż wliczając 500 zł do dochodu z każdego miesiąca łączna kwota odpłatności za okres styczeń-czerwiec będzie większa aniżeli licząc 70% od kwoty całego wyrównania (tj. 3000 zł x 70% = 2.100 zł), ponieważ: przykładowo wyliczając odpłatność za DPS po waloryzacji renty, która miała miejsce w miesiącu marzec, nowa odpłatność ustalana była od kwietnia br.

Zgodnie z art. 8 ust. 12, do dochodu z każdego miesiąca, należałoby dodać 500 zł i w tej sytuacji opłata osoby za DPS byłaby większa już od miesiąca marca, a nie dopiero od kwietnia, jak dotychczas.

2) W związku z koniecznością zmiany decyzji o ponoszeniu odpłatności za DPS, co należy zrobić z decyzją ostateczną obecnie obowiązującą od miesiąca kwietnia, czy możemy zmienić decyzję od miesiąca stycznia - w związku z uzyskanym dochodem za okres: styczeń – czerwiec?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX