Jak ustalić kwotę podatku należnego, który jest pobierany w walucie obcej, a należy go w treści faktury określić w walucie polskiej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2013 r.

PYTANIE

Otrzymaliśmy zaliczkę w walucie obcej na usługi budowlane. Wystawiliśmy fakturę zaliczkową po kursie z dnia poprzedzającego otrzymanie zaliczki, tj., 4,24 zł. Po wykonaniu usługi zafakturowaliśmy sprzedaż po kursie z dnia poprzedzającego wykonanie usługi, tj. 4,07 zł.

Jak należy rozliczyć podatek należny z faktury końcowej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access