Jak ustalić kurs waluty dla wypłaty wynagrodzenia z umowy zlecenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Po jakim kursie NBP, z którego dnia, należy przyjąć do wyceny i ujęcia w księgach rachunku do umowy zlecenia jeśli rachunek wystawiony został 17.12.2018 r., a zapłata nastąpiła 20.12.2018 r.?

Czy do ujęcia w koszty muszę przyjąć średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia rachunku, tj. 16.12.2018 r., a do naliczenia i odprowadzenia podatku średni kurs NBP z dnia 19.12.2018 r., tj poprzedzającego dzień zapłaty?

Wypłata wynagrodzenia nastąpiła z rachunku bieżącego, nie ma konta walutowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX