Jak ustalić koszty przy zbyciu przejętego majątku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2013 r. bank przejął w wartości długu majątek klienta na aktywa do zbycia. Po 5 latach nie udało się dokonać sprzedaży majątku i bank, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, przekwalifikował majątek na aktywa inwestycyjne i nie dokonywał odpisów amortyzacyjnych. W 2020 r. bank dokonał sprzedaży części majątku i poniósł stratę, którą ma zamiar zaliczyć do kosztów na gruncie CIT. Stratę stanowi różnica pomiędzy wartością aktywów do zbycia w momencie przejęcia długu powiększoną o koszty opłaty notarialnej z tytułu przeniesienia własności, spłaty innych wierzycieli dłużnika (w momencie przejęcia majątku bank miał taki obowiązek), a wartością sprzedaży aktywów inwestycyjnych.

Czy bank może, na gruncie CIT zaliczyć stratę do kosztów uzyskania przychodów?

Czy uprzednie przekwalifikowanie aktywów do zbycia na majątek inwestycyjny dla ustalenia kosztów uzyskania przychodów ma jakieś znaczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX