Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. z dniem 31 grudnia 2013 r. została przekształcona w spółkę komandytową. Wspólnicy spółki przekształcanej zostali z dniem przekształcenia wspólnikami spółki komandytowej. Wspólnikami są dwie spółki z o.o. Zgodnie z umową majątek spółki komandytowej został pokryty majątkiem spółki przekształcanej, w związku z czym wkładem każdego ze wspólników spółki jest wartość odpowiadająca udziałowi tego wspólnika w majątku spółki przekształcanej w następującej wysokości:

1)

komplementariusz wnosi wkład w postaci udziału w majątku spółki przekształcanej o wartości 797,71 zł, co stanowi 0,003% całości tego majątku,

2)

komandytariusz wnosi wkład w postaci udziału w majątku spółki przekształcanej o wartości 27.501.965,01 zł, co stanowi 99,997% całości tego majątku.

Komplementariusz uczestniczy w zysku i stracie w 0,003% części, natomiast komandytariusz w 99,997% części. Suma komandytowa komandytariusza wynosi 1000 zł. Kapitał spółki z o.o. na dzień 30 grudnia 2013 r. wynosił 20.602.157,74 zł i składał się z następujących pozycji:

- kapitał podstawowy 17.238.500 zł,

- kapitał z aktualizacji wyceny 2.981.998,76 zł,

- kapitał zapasowy 1.643.450,67 zł,

- kapitał rezerwowy 481.904,88 zł,

- strata netto -1.743.696,57 zł.

Zysk z lat ubiegłych został wypłacony wspólnikom sp. z o.o. przed jej przekształceniem.

Jak ustalić i wykazać w bilansie otwarcia spółki komandytowej kapitał spółki oraz wkłady wspólników?

Jak ująć w księgach spółki komandytowej kapitały: podstawowy, z aktualizacji wyceny, zapasowy i rezerwowy, istniejące w spółce z o.o. na dzień 30 grudnia 2013 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?