Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klemens Dominik
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zamian za udziały spółki z o.o. wnieśliśmy aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W ramach aportu zostały przekazane środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, należności, odpisy aktualizujące należności, zobowiązania, kredyty, rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne, gotówka, towary oraz pozycja rozliczeń międzyokresowych biernych związanych z rozliczanymi dotacjami.

Jak ustalić dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa w momencie sprzedaży udziałów spółki z o.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?