Jak ustalić dane nabywcy na potrzeby wystawienia INF-U? - OpenLEX

Jak ustalić dane nabywcy na potrzeby wystawienia INF-U?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brząkowski Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dokonywana sprzedaż w zakładzie ma odzwierciedlenie w wystawianych klientom fakturach. Dane do faktury podawane są osobie która w zakładzie przyjmuje zlecenia na specjalnie do tego przygotowanym druku zakładowym. Na podstawie tego dokumentu kolejna osoba w zakładzie wystawia fakturę klientowi. Po dostarczeniu faktury klientowi i dokonaniu przez niego terminowej zapłaty wystawiana jest dla klienta informacja o możliwości obniżenia wpłat na PFRON.

Czy zakład, wystawiając INF-U, wpisuje na ten dokument dane klienta z faktury czy z internetowej bazy REGON (GUS)?

Zdarzają się rozbieżności w adresach klienta.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX