Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony od 15 lat. Pierwszą umową była umowa na okres próbny. Następnie z pracownikiem zawarto kolejne trzy umowy na czas określony (razem z okresem próbnym 4) z tym, że ostatnia z umów była zawarta na okres 10 lat. W chili obecnej wygasa ostatnia umowa o pracę (czwarta).

Przy pomocy jakich dokumentów należałoby uregulować stosunek pracy (pracodawca nie przejawia inicjatywy w tej sprawie), wiedząc o tym, że ta ostatnia umowa narusza postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie?

Z jakim wnioskiem winien wystąpić pracownik i jaka powinna być jego treść i czy należy wskazywać ewentualne sankcje grożące pracodawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?