Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy podatnikiem CIT, instytucją finansową. Poza podstawową działalnością gospodarczą okresową nabywamy i zbywamy jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego. Jednostki uczestnictwa są jednorodne, dlatego w momencie ich zbycia stosowaliśmy metodę FIFO do obliczenia wysokości kosztu zbycia (cena nabycia jednostek nabytych jako pierwsze) i dochodu ze zbycia. Metoda ta była wskazana w polityce rachunkowości.

Czy jeżeli w polityce rachunkowości zmienimy metodę FIFO na HIFO (Highest In First Out) i do celów bilansowych będziemy stosować tą metodę od 2018 r., to dla celów podatkowych również będziemy mogli stosować tą metodę do ustalania dochodu ze zbycia jednostek uczestnictwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?