Jak uregulowane jest półroczne zatrudnienie w Urzędzie Pracy w kontekscie prawa do "trzynastki"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 14 lutego 2005 r. do 13 sierpnia 2005 r. pracowałam w Powiatowym Urzędzie Pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach robót publicznych.

Czy za ten okres przysługuje mi dodatkowe wynagrodzenie (13-ta pensja)?

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym mówi o przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy, natomiast w Powiatowym Urzędzie Pracy otrzymałam odpowiedź, że 13 pensja nie należy mi się, ponieważ nie przepracowałam 183 dni.

Czy słuszne jest przeliczanie miesięcy na dni?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access