Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W skład zespołu wchodzą technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. Rada pedagogiczna zespołu podjęła uchwałę o nadaniu imienia szkołom wchodzącym w skład zespołu. Niestety w statucie zespołu, ani w statutach tych szkół nie było zapisu, aby rada zespołu mogła podjąć taką uchwałę. W momencie kiedy prawnik organu prowadzącego stwierdził ten fakt wówczas organ prowadzący poprosił dyrektora o wycofanie swojego pisma w sprawie nadania imion. Tak też się stało. Wówczas zostały opracowane zmiany do statutu, w których pojawiły się zapisy: "2. Organy szkół wchodzących w skład zespołu, tj. odpowiednio rady pedagogiczne, samorządy uczniowskie oraz rady rodziców, ulegają połączeniu i stają się odpowiednio radą pedagogiczną zespołu, samorządem uczniowskim zespołu oraz radą rodziców zespołu. 3. organy zespołu wskazane w ust. 1 i 2 powyżej przejmują kompetencje odpowiednich organów szkół." Została podjęta nowa uchwała i szkoły otrzymały imiona.

Co wobec powyższego z tą starą uchwałą? Czy należało ją uchylić?

Nie mam dokumentu, w którym stwierdzono by, że uchwała "stara" jest niezgodna z prawem.

Czy można teraz tą "starą" uchwałę uchylić? Jeśli tak to jak to zrobić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?