Jak uregulowana jest zapłata za pracę nauczycieli w dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, zgodnie z rozporządzaniem w sprawie organizacji roku szkolnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak uregulowana jest zapłata za pracę nauczycieli w dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, ustalonych przez dyrektora szkoły zgodnie ze zmianą z dnia 5 października 2010 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX