Jak uregulować prawo własności drogi, jeśli została wydzielona zgodnie z m.p.z.p. jako droga dojazdowa, ale nie nastąpił właściwy wpis w księdze wieczystej, a właściciele zbyli ją w udziałach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Droga została wydzielona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako droga dojazdowa KDD. Nie nastąpił właściwy wpis w księdze wieczystej zgodnie z art. 98 u.g.n., a właściciele zbyli ją w udziałach.

Jak uregulować prawo własności tejże drogi, skoro nastąpiła już zmiana właściciela?

Czy konieczne będzie uzgodnienie treści księgi wieczystej?

Czy fakt nieuregulowanego stanu prawnego tejże działki ma wpływ na kwestię odszkodowania za tę drogę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access