Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r.

PYTANIE

Podatnik prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w branży produkcyjnej. Podatek dochodowy opłacał liniowo, był również zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W sierpniu 2018 r. zostało wydane orzeczenie sądu nakładające na podatnika zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Wyrok uprawomocnił się w maju 2019 r. Tego samego dnia podatnik został z urzędu wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych. W lipcu tego samego roku został z urzędu wykreślony z rejestru CEIDG. Ponieważ podatnik pozostawał nieświadomy co do ciążącego na nim wyroku, do lipca prowadził działalność gospodarczą, zatrudniał pracowników, nabywał materiały, sprzedawał produkty dokumentując transakcje fakturami VAT. W sierpniu 2019 rozliczono ostatnie wynagrodzenia oraz wystawiono faktury VAT korygujące do wcześniejszych okresów. Ostatnie deklaracje VAT-7 złożono za sierpień. Po uzyskaniu informacji o wykreśleniu z rejestru podatników złożono korekty deklaracji VAT w taki sposób, że począwszy od deklaracji za czerwiec 2019 wykazywany był wyłącznie podatek należny, bez potrącania podatku naliczonego.

W jaki sposób dokonać rozliczenia podatku VAT?

Czy wykazywać przychody ze sprzedaży uzyskane po maju (lipcu)?

Jeśli przychody mają być wykazywane, jakie ujmować kwoty - netto czy brutto?

Czy można rozliczać podatkowo koszty uzyskania przychodu ponoszone po maju 2019 (lipcu)?

Jeśli koszty mają być wykazywane, jakie ujmować kwoty z faktur VAT - netto czy brutto?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?