Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2006 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 9 marca 2005 r.

PYTANIE

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem zawodowym, uprawniony jest do przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane. Z członkami powołanej komisji egzaminacyjnej zawarto umowy zlecenia. Wynagrodzenie zostało wypłacone zgodnie z zasadami obowiązującymi przy umowach cywilnoprawnych. W informacji rocznej o osiągniętych dochodach (PIT-8B) kwoty te zostały ujęte w poz. E pkt 6. Zleceniobiorcy zakwestionowali to, twierdząc, iż ich dochody należy wpisać w poz. E pkt 7 i że są to dochody, które nie podlegają sumowaniu z innymi dochodami. Zdaniem Izby roczny PIT został wypełniony prawidłowo.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację