Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 14 stycznia 2009 r.

PYTANIE

Jak ujawnić w księgach środek trwały zlikwidowany w 2006 r., a będący w ewidencji pozabilansowej?

Jesteśmy przedsiębiorstwem ciepłowniczym. Zlikwidowaliśmy kocioł gazowy. Niezamortyzowana wartość kotła została odniesiona w pozostałe koszty operacyjne stanowiące koszty uzyskania przychodów. W protokole likwidacyjnym wskazano likwidację poprzez sprzedaż. Kotła nie sprzedano, gdyż nie było nabywców. Obecnie kocioł mógłby znaleźć zastosowanie w nowej inwestycji.

Czy kocioł można ujawnić księgach bieżącego roku?

Czy należy korygować wynik finansowy lat minionych?

Według jakiej wartości ujawnić kocioł - czy wartości z dnia likwidacji, czy innej, np. wyceny rynkowej lub wyceny rzeczoznawców?

Czy uznanie niezamortyzowanej części kotła odniesionej w pozostałe koszty operacyjne jako koszt uzyskania przychodów pomimo braku faktycznej sprzedaży tego kotła było prawidłowe?

Czy uznanie likwidacji jako koszt uzyskania przychodów ma miejsce w przypadku fizycznej likwidacji czy już w sytuacji zlikwidowania go w ewidencji bilansowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację