Jak ująć wartość początkową i późniejszą amortyzację budynku, który osoba fizyczna przeznacza na cele działalności gospodarczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawron Jacek
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik (osoba fizyczna prowadząca księgi rachunkowe) amortyzuje budynek mieszkalny przeznaczony na cele działalności gospodarczej według metody uproszczonej zgodnie z art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak ma ująć wartość początkową budynku i późniejszą amortyzację w księgach?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access