Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Instytucja kultury nie jest podatnikiem podatku VAT i nie ma kasy fiskalnej. Wpłaty z tytułu m.in. sprzedaży usług ksero przyjmuje się na kwitariusze przychodowo-ewidencyjne (pracownik wystawia jeden kwitek za cały dzień). Mamy w bibliotece 3 punkty poboru opłat. Następnie opłaty z całego tygodnia (a więc średnio z każdego punktu po 5 kwitków) są wpłacane do kasy w każdy poniedziałek miesiąca i wtedy dopiero są ujęte w raporcie kasowym (jedna wpłata = 5 kwitków za cały tydzień czyli np. usługi ksero od 3 sierpnia 2015 r. do 7 sierpnia 2015 r. są wpłacane do kasy 10 sierpnia 2015 i w tym dniu są przyjmowane do raportu kasowego).

Czy taki zapis w RK jest prawidłowy czy pracownicy powinni rozliczać wpłaty codziennie i codziennie powinien być robiony RK?

Dodam, że byłoby to spore utrudnienie, gdyż jedno ksero znajduje się na filii oddalonej 2 km od siedziby głównej. W polityce rachunkowości jest napisane, że biblioteka stosuje uproszczona ewidencję osiągniętych przychodów własnych, polegającą na zbiorczym ujęciu pojedynczych wpłat na podstawie dowodów źródłowych obejmujących okres maksymalnie jednego miesiąca sprawozdawczego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?