Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzi firmę handlową. Opodatkowany jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prowadzi PKPiR. Swój towar wycenia wg. cen zakupu.

Czy wobec tego, że nie wycenia towaru wg. cen nabycia, to koszty związane zakupem towaru handlowego może odnosić bezpośrednio w pozostałe wydatki? Czy mając na uwadze wyjaśnienia do wzoru prowadzenia PKPiR jest zobowiązany do ujmowania ich w kolumnie 11, mimo, iż nie będzie wyliczał procentowego współczynnika kosztów ubocznych i ustalał wartości pozycji spisu z natury wg. kosztów nabycia? Czy wyjaśnienia do wzoru PKPiR znajdujące się w załączniku do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów można uznać za legalne źródło prawa, gdy ani w tym rozporządzeniu ani w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje się definicja "kosztów ubocznych"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?