Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. otrzymała decyzję w sprawie umowy subwencji (tarcza). PFR dokonał pozytywnej weryfikacji spełnienia przez przedsiębiorcę warunków otrzymania subwencji finansowej określonych w treści umowy, w oparciu o oświadczenia złożone przez przedsiębiorcę w treści umowy. W związku z powyższym PFR poinformowało, że dokona przelewu kwoty subwencji finansowej w maksymalnej wysokości wskazanej w umowie, tj. w kwocie 180.000 zł, na wskazany w umowie rachunek bankowy przedsiębiorcy.

Jak należy zaksięgować decyzję (wpłatę)?

Gdzie ją wykazać w SF?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?