Jak ująć w księgach rachunkowych jednostki budżetowej składniki majątku otrzymane nieodpłatnie od starostwa powiatowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy samorządową jednostką budżetową i otrzymaliśmy od starostwa powiatowego nieodpłatnie w ramach realizacji projektu wyposażenie. Wartość każdej otrzymanej rzeczy nie przekracza 3.500 zł.

Jak prawidłowo zaksięgować otrzymane składniki majątku oraz jak ująć to w bilansie?

Czy należy też księgować pozabilansowo?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access