Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka macierzysta świadcząca usługi programistyczne w Polsce posiada oddział w Niemczech. Stworzono regulamin rozliczeń wewnętrznych spółki z oddziałem w Niemczech. Zgodnie z regulaminem rozliczenia będą dokonywane na podstawie noty obciążeniowej uwzględniającej: część kosztów zarządu, koszty wynagrodzeń pracowniczych, koszty delegacji służbowych, koszty projektów, oczekiwany poziom zysku z tyt. udziału w projektach, inne koszty.

Jak należy ująć w księgach notę obciążeniową oraz jak dokonać korekty kosztów, skoro jest to wartość szacowana?

Jak odnieść się do wartości noty stanowiącej oczekiwany poziom zysku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?