Jak ująć w księgach anulowanie naliczonych odsetek od należności, jeśli dokonano na nie odpisu aktualizującego? - OpenLEX

Jak ująć w księgach anulowanie naliczonych odsetek od należności, jeśli dokonano na nie odpisu aktualizującego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalak Marcin
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na koniec 2010 r. został dokonany odpis aktualizujący na należność główną (w kwocie 23.000 zł) oraz naliczone odsetki (w kwocie 1200 zł). W styczniu 2011 r. kontrahent spłacił należność główną. Została zaksięgowana w przychody niepodlegające opodatkowaniu. Równocześnie został odwrócony odpis aktualizujący niebędący kosztem uzyskania przychodu. W czerwcu otrzymaliśmy pismo z prośbą o anulowanie naliczonych odsetek, które zostało zaakceptowane.

Jak ująć w księgach anulowanie naliczonych odsetek od tej należności, kiedy dokonano na nie odpisu aktualizującego?

Czy można wystawić notę uznaniową (na kwotę -1200 zł) i zaksięgować?

Wn konto 200 Rozrachunki z kontrahentem

Ma konto 750 Przychody z tytułu odsetek nie będące przychodem podatkowym

Jednocześnie przez storno wyksięgować odpis aktualizujący:

Wn konto 751 Koszty finansowe nie będące kosztem uzyskania przychodu

Ma konto 209 Odpisy aktualizujące nie będące kosztem uzyskania przychodu.

Czy takie księgowanie jest prawidłowe?

Jak ująć w księgach anulowanie naliczonych odsetek, jeśli nie dokonano by wcześniej odpisu aktualizującego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?