Jak ująć w KPiR dofinansowanie z ZUS na zakup podnośnika do montażu kanałów wentylacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2018 r.

PYTANIE

Spółka Jawna prowadzi książkę przychodów i rozchodów a właściciele rozliczają się z Urzędem Skarbowym płacąc podatek PIT-L. Firma ta podpisała umowę z ZUSem, której przedmiotem jest udzielenie jej przez ZUS dofinansowania na realizację Projektu pod tytułem "zakup podnośnika do montażu kanałów wentylacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości" w kwocie nie większej niż 50.000,00 zł. Okres trwałości projektu - 3 lata od momentu podpisania Protokołu odbioru Projektu. Firma w ramach tego dofinansowania dokona zakupu w/w podnośnika , który zostanie przyjęty jako środek trwały.

Jak zakwalifikować w KPiR zarówno przychód z tyt. dofinansowania jak i zakup podnośnika? Czy kwota dofinansowania stanowi przychód podatkowy dla właścicieli firmy, czy w chwili jej otrzymania należy ją ująć w przychodach pozostałych KPiR oraz czy kwoty miesięcznych odpisów amortyzacyjnych stanowią koszty podatkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX