Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2012 r.

PYTANIE

Sp. z o.o. wraz z inną spółką w ramach konsorcjum zawarła w październiku 2012 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę operacyjną – Pożyczka Globalna w ramach Inicjatywy Polska Wschodnia. W wykonaniu niniejszej umowy zadaniem spółek jest udzielanie wsparcia małym i średnim przedsiębiorcom poprzez udzielanie pożyczek.

Liderem Konsorcjum jest firma X my jesteśmy firmą Y

Konsorcjum otrzyma z BGK łącznie 10 milionów złotych (89%). Wkład własny X wynosi 1 milion złotych (9%), a Y 200 tys. złotych (2%). Łączna pula środków przeznaczonych na pożyczki dla MŚP wynosi więc 11,2 miliona złotych.

Nasza Spółka będzie mogła pokrywać koszty zarządzania które następnie zostaną nam zwrócone przez BGK. Koszty te będą ponoszone ze środków własnych a następnie na podstawie złożonego sprawozdania zwracane przez BGK na rachunek Firmy po zakończonym kwartale.

Dodam że nie jest z góry określone czy BGK zatwierdzi poniesione przez nas koszty i w całości je zrefunduje. Dowiemy się o tym dopiero po zakończeniu kwartału.

Jeśli np. BGK pokryje część kosztów miesięcznych wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do tego projektu w wysokości 2000 zł wraz z ZUS to jak powinniśmy ująć do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenie pracownika w wysokości 4000 zł wraz z ZUS?

Czy powinniśmy np. w listopadzie (OPCJA 1) ująć całą kwotę wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów 4000 zł a następnie po zakończeniu kwartału otrzymane przez BGK środki ująć jako przychody finansowe czy może (opcja 2) tylko 50% bo w takiej wysokości dostaniemy zwrot ująć do kosztów podatkowych a pozostałe 50% ująć jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów?

Czy jak otrzymamy od BGK środki to musimy skorygować m-c listopad gdy postąpiliśmy wg OPCJI 1 czy może otrzymane środki po otrzymanym kwartale mamy ująć do przychodów podatkowych. Czy jak dostaniemy środki z GBK wg (OPCA 2) wówczas otrzymanie środki mamy uznać jako niestanowiące przychody podatkowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację