Jak ująć w ewidencji księgowej wartości niematerialne i prawne zakupione z inwestycji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niemiec Renata
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W Urzędzie gminy zakup programów komputerowych wielokrotnie jest dokonywany w ramach zadań inwestycyjnych jako pierwsze wyposażenie poszczególnych inwestycji. Drogie programy i licencje dla potrzeb Urzędu, również są kupowane z zadania inwestycyjnego.

Dotychczas były księgowane:

Wn konto 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Ma konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

Wn konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

Ma konto 130 Rachunek bieżący jednostki

i równoległy zapis:

Wn konto 810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje

Ma konto 800 Fundusz jednostki

a później na:

Wn konto 020 Wartości niematerialne i prawne

Ma konto 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Zgodnie z ze zmianami wprowadoznymi rozporządzeniem ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont z 19 stycznia nie można już ujmować na stronie Ma konta 080 wartości niematerialnych i prawnych.

Jak księgować wartości niematerialne i prawne, które są zakupione z inwestycji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX