Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ostapowicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W grudniu 2012 r. pracownik złożył podanie o dofinansowanie do wczasów z ZFŚS. Podanie zostało rozpatrzone pozytywnie, jednak ze względu na to, że na dzień złożenia podania środki Funduszu zostały w całości rozdysponowane, dopłata została wypłacona dopiero w 2013 r. z nowego preliminarza wydatków.

Czy w takiej sytuacji zobowiązanie wobec pracownika należy ująć na koncie 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami i czy wykazywać je w bilansie jednostki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?