Jak ująć w ewidencji księgowej środek trwały w całości umorzony? - OpenLEX

Jak ująć w ewidencji księgowej środek trwały w całości umorzony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Spychalski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sąd Rejonowy otrzymał od innego sądu komputer o wartości 4000 zł protokołem zdawczo odbiorczym. Wartość umorzenia wynosi także 4000 zł.

Na jakich kontach należy zaewidencjonować środek trwały w 100% umorzony?

Czy na kontach:

Wn konto 011 Środek trwały

Ma konto 800 Fundusz jednostki 4000 zł (wartość z protokołu) i

Wn konto 800 Fundusz jednostki

Ma konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- 4000 zł (wartość umorzenia z protokołu) czy można pominąć konto 800?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?