Jak ująć w ewidencji księgowej odpracowania czynszów w formie świadczenia rzeczowego? - OpenLEX

Jak ująć w ewidencji księgowej odpracowania czynszów w formie świadczenia rzeczowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Najemcy odpracowują czynsz poprzez świadczenie pracy, godzina pracy jest wyceniona na 10 zł., do gminy przekazywana jest informacja miesięczna o kwocie odpracowanego zadłużenia.

Czy są to dochody i wydatki gminy, gmina prowadzi osobny rachunek na dochody i osobny rachunek na wydatki?

W jaki sposób księgować odpracowania czynszów w formie świadczenia rzeczowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?