Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej odsetki bankowe od wpłaconego na poczet kaucji wadium? - OpenLEX

Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej odsetki bankowe od wpłaconego na poczet kaucji wadium?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niemiec Renata
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy jednostka budżetową samorządową oświatową. Mamy utworzony rachunek bankowy na sumy depozytowe, W lipcu zostało wpłacone wadium, które zostało zaliczone na poczet kaucji, w umowie zawarto: "kaucja nie podlega oprocentowaniu". Bank na koniec miesiąca naliczył odsetki bankowe.

Jak je zaewidencjonować i czy odsetki stanowią dochód naszej jednostki i powinniśmy je przelać na wydzielony rachunek dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, czy też stanowią dochód budżetu gminy i należy je przekazać do gminy i wykazać w sprawozdaniu Rb-27S?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?