Jak ująć środek trwały w postaci budynku hotelowego, który po przebudowie będzie obejmował apartamenty przeznaczone do sprzedaży indywidualnym klientom?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo dokonuje amortyzacji budynku od listopada 2011 r. według stawki 2,5% oraz placu utwardzonego dotyczącego tego budynku według stawki 4,5%. Budynek dotychczas był używany w zakładzie jako restauracja i hotel, a od 2020 r., budynek dotychczas został zamortyzowany w 1/4 wartości, natomiast plac w 1/2, trwa inwestycja w tym budynku polegająca na przebudowie budynku i podziale na apartamenty. Apartamenty zostaną sprzedane indywidualnym klientom. W trakcie inwestycji przedsiębiorstwo podpisało umowy przedwstępne z klientami według których zostały pobrane zaliczki, do których zostały wystawione faktury zaliczkowe i rozliczono je w VAT po stronie sprzedaży. Przedsiębiorstwo ponosi koszty inwestycyjne związane z przebudową budynku, które rozlicza w VAT naliczonym, natomiast po zakończeniu inwestycji dokona wyceny, co zwiększy wartość początkową budynku.

Jakich zapisów należy dokonać w ewidencji środków trwałych i w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po zakończeniu inwestycji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX