Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka cywilna w dniu 16.01.2018 r. została przekształcona w spółkę z o.o. sp. komandytową. Na podstawie dostarczonej dokumentacji w sp. z o.o. sp. komandytowej został wprowadzony bilans otwarcia. Suma bilansowa pasywów była wyższa od sumy bilansowej aktywów o kwotę 626.095,06 zł. Różnicę tę ówczesna księgowa wprowadziła na konto rozrachunkowe jako "Pozostałe rozrachunki" po stronie Wn. Kwota ta widnieje tam do dziś. W bilansie na koniec 2018 i 2019 roku prezentowana była jako należności krótkoterminowe.

Czy takie postępowanie było prawidłowe? Jeśli nie - na jakie konto winna była być wprowadzona różnica bilansowa z bilansu otwarcia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?