Jak ująć egzekucję kary administracyjnej? - OpenLEX

Jak ująć egzekucję kary administracyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 lipca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2017 r.

PYTANIE

W dniu 31.12.2010 r. wydano decyzję o nałożeniu na osobę fizyczną administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Decyzja uprawomocniła się 11.02.2011 r. i w tym dniu w księgach urzędu przypisano kwotę należności - ponad 4 mln. zł. Zgodnie z art. 89 ust. 9 ustawy o ochronie przyrody w dniu 31.12.2016 r. nastąpiło przedawnienie tej kary. W jaki sposób dokonać odpisu ww. należności z ksiąg urzędu? Czy wystarczy adnotacja zatwierdzona przez wójta, poparta podstawą prawną i opisanym przebiegiem egzekucji (monity, upomnienia, tytuł wykonawczy, ostatecznie stwierdzona bezskuteczność postępowania egzekucyjnego)?

Czy może jest to jednak należność o charakterze cywilnoprawnym lub podatkowym i należałoby wydać decyzję administracyjną o umorzeniu, bądź przedawnieniu? Czy przepis art. 89 ust. 9 ww. ustawy jest przepisem szczególnym wobec ustawy o finansach publicznych i przedawnienie następuje tu z mocy prawa, tj. na podstawie tego artykułu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX