Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający ogłosił dwukrotnie postępowanie na podstawie własnego regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, którego przedmiotem są usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym. W postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta. Regulamin na podstawie którego było prowadzone postępowanie nie precyzuje jakim trybem można w tej sytuacji wyłonić wykonawcę.

Czy zamawiający może udzielić zamówienia Poczcie Polskiej na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 p.z.p.?

Jeśli nie, to na jakiej podstawie mógłby zawrzeć umowę z Pocztą Polską?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację