Jak udokumentować świadczenie usług noclegowych i wyżywienia świadczone w hotelu robotniczym, finansowanych z środków urzędu miasta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę działalność gospodarczą osoby fizycznej, przekroczyłam obrót 20 tys. zł z tytułu najmu na rzecz osób fizycznych, ale całą taką sprzedaż dokumentuję fakturami.

Czy faktura wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, tj. uchodźcę z Ukrainy na 50% kosztów najmu pomieszczenia (budynek zamieszkania zbiorowego hotel robotniczy na cele noclegowe, nie lokal mieszkalny na cele mieszkalne) i 50% kosztów wyżywienia będzie czynnością podlegającą zwolnieniu przedmiotowemu z kasy fiskalnej w 2023 r.?

Czy wystarczy wystawić fakturę na taką osobę czy musi być również wpłata dokonana przelewem za pośrednictwem banku lub poczty?

Pozostałe 50% kosztów za nocleg i wyżywienie jest finansowane z Urzędu Miasta (Pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej; polecenia wojewody).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX