Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 26 stycznia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Małżonkowie kupili nieruchomość gruntową zabudowaną budynkami gospodarczymi. Zakupu dokonali na podstawie aktu notarialnego na własne nazwiska, a że prowadzili działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej i byli jej wspólnikami w proporcji po 50% udziałów, od sprzedających otrzymali fakturę VAT zakupu. Wystąpili o zwrot VAT i po 60 dniach otrzymali zwrot podatku. W tym czasie utworzyli nową spółkę cywilną, w której byli jedynymi wspólnikami, również w równych częściach. W nowej spółce zaczęli prowadzić działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Pierwszą spółkę cywilną postanowili zlikwidować. Pod koniec likwidacji kupioną nieruchomość postanowili sprzedać drugiej spółce na podstawie faktury VAT. W nieruchomości prowadzą działalność z zakresu działów specjalnych produkcji rolnej jako wspólnicy drugiej spółki cywilnej.

Czy małżonkowie prowadzący dwie spółki cywilne mogli dokonać sprzedaży nieruchomości z jednej spółki do drugiej tylko na podstawie faktury VAT, bez aktu notarialnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację